Mediegården AS

Ideen bak etableringen av Mediegården AS i 2007 var å samlokalisere den kulturbaserte næringen i Bodø og omegn. I dag driver selskapet utleie av kontorer til det som er det største frittstående medie-, kultur- og reklamefellesskap i Nord-Norge. Mediegården driver også et relativt omfattende utviklingsarbeid for bedriftene i næringsklyngen, og man hjelper for eksempel medlemmene med å skrive søknader, drive prosjektarbeid, skape samhandling og utvikle nye forretningsområder. Mottoet er at man ikke trenger å være alene selv om man driver bedrift alene. I dag har vi bedrifter innen blant annet avis, film, musikkproduksjon, kunst, fotografi, grafisk design.

 

HISTORIE

16 bedrifter var med fra begynnelsen og utgangspunktet var ønsket om å forbedre forutsetningene for kulturbasert næringsutvikling i landsdelen. Ambisjonen fra ledernivået i disse bedriftene var og er fortsatt å utvikle samarbeids- og kommersialiseringsmodeller som kan løfte tjenestene og produktene inn i et nasjonalt og internasjonalt marked. Dette omfatter både samordning av eksisterende tjenester og produkter, til en viss grad investeringer i nødvendige ressurser samt utvikling av nye løsninger for et større marked enn aktørene har hver for seg. Det er en uttrykt målsetting for Mediegården AS at leietakerne skal oppnå vekst gjennom fellesprosjekter, utvikling og synergier skapt mellom virksomhetene i huset – samt at den samlede kompetansen skal utvikles.

 Til dette fikk Mediegården AS til sammen 1,1 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Nordland Fylkeskommune til dette formål til bruk i 2013.

Selskapet kjøpte i 2008 2., 3. og 4. etasje i det gamle NRK-bygget “Prestegaard”, Storgata 13b-15 i Bodø, og lokalene ble pusset opp til en moderne mediegård. Mediegården har i løpet av kort tid lyktes med å innarbeide seg som et miljø for de profesjonelle aktørene i Bodø innenfor film, TV/DVD, nett, avis, brosjyre, musikkproduksjon og radio. Samlet omsetning for bedriftene var i 2010 på omlag 70 millioner kroner og bedriftene fordeler seg etter utvidelsen på over 1900 kvm2. Det jobber til daglig mellom 50 og 60 personer i bygget, samt at miljøet er tilknyttet et titalls prosjektmedarbeidere fra hele landet i hel- og deltidsstillinger. Leveranser til store reklame, lyd og film-produksjoner leveres jevnlig fra Mediegården.

Høsten 2011 kjøpte selskapet også store deler av 1. etasje og kjelleren i bygget. I 1. etasje ble det bygd et “storkontor”, som et urbant kafé-kontor-fellesskap med vekt på felles utvikling gjennom bygging av fagmiljø og næringsnettverk. I kjelleren holder man på å ferdigstille fire nye produksjonsstudioer, et Cinematek (digital og analog kino), filmklipperom og TV/foto-studio. Lokalene ble åpnet våren 2012.
Det er første gang i Norge at det bygges noe som ligner på “Storkontoret” i Mediegården og prosjektet har allerede fått nasjonal oppmerksomhet.

Innovasjon Norge Nordland har bidratt til å finansiere utviklingen av bedriftsnettverk i Mediegården, samt delfinansiert investeringer i forbindelse med oppgradering av studio og endring av lager/-logistikkløsning i gården. I tillegg har Innovasjon Norge Nordland støttet flere av prosjektene til bedriftene som holder til i Mediegården.

Antall bedrifter i Mediegården AS har vært stabilt siden oppstarten og omsetningen i perioden har vokst. Etter utvidelsen er det med stort og smått 30 bedrifter som vil ha kontorplass i bygget. På sikt vil det være mulighet for plass til ytterligere 15 til 20 bedrifter.