Torsdag 11.april kl 11 kommer jurist Kristin Jørstad til Mediegården og holder et krasjkurs i IP og IPR (IP = intellectual property, IPR = intellectual property rights).
Kristin Jørstad vil fortelle hva immaterielle verdier og rettigheter er og hvorfor det er viktig å ha et bevisst forhold til dette.
Varighet 2-3 timer i Storkontoret i Mediegården (1.etg.). Velkommen!