Vi ønsker gårdsfolket og alle andre gode venner en riktig fin sommer og summerer kort opp noen av aktivitetene og resultatene fra første halvår 2013:

- To nye selskaper er klekket ut i gården: Choral Practice AS som utvikler en unik nettbasert programvare for innøving av sanger og PodStream AS som skal lage unike podkast- og strømmeprodukter med moderne kvalitetsunderholdning tilpasset et moderne mediekonsum. Følg med på disse!

- Noen har flyttet ut, flere er flyttet inn: Atomvinter, Arkitekt Even Aursand, NDesign og Ensemble Ylajali vil alle være på plass fra 1.august. Hurra!

- Vi har hatt en rekke interne og eksterne arrangementer: IPR-kurs, formiddagskonsert med Hekla Stålstrenga i Storkontoret, Bodø kommune arrangerte innspillsseminar for gårdsfolket til kommuneplanen frem mot 2030, P.I.L.S.-konsert i Store Studio, kinodag for gårdsbarna ved planleggingsdag i SFO, skole og barnehage, operalunsj med Marte Sand i Storkontoret, bransjetreff for filmbransjen i regi av Nordnorsk Filmsenter, gründerfrokost i regi av i2016 og Klang og etterklang-konserter i Storkontoret og Store Studio i regi av CAVE Production.

- Vi har nettverket og etablert nye, samt forsterket eksisterende relasjoner i regionen gjennom medlemsskap i Bodø Næringsforum, inngått forskningssamarbeid med Nordlandsforskning, etablert dialog om samarbeid med Kunnskapsparken Bodø og Inkubator Salten, Torgar Næringshage, Nordland Fylkeskommune, Visit Bodø og politikere (både nasjonale og lokale). Vi gleder oss til fortsettelsen og til nye bekjentskaper!

- Vi har deltatt på flere seminarer: Koffør Nordland – drømme, skape, bo i regi av nærings- og kulturavdelingen i NFK, fremlegging av handlingsplanen for kulturnæringene i regi av tre departementer (NHD, KUD og KRD) og to dagers seminar for filmbransjen på Helgeland.

- Det er pågår flere fellesprosjekter mot eksterne kunder: uttesting av nye forretningsmodeller og samarbeid for å ta en større del av verdikjeden og være en totalleverandør. Med så mange flinke og rause gårdsfolk oppstår det stadig nye prosjekter!

- Vi har etablert en god relasjon til Arts&Business og skal være deltakere og utviklere i deres nye program Kreatør. Spennende å se hva dette fører til!

- Vi har lykkes med å hente inn investorer, vi har fått innvilget søknader – og vi har fått avslag på søknader.

- Vi har hatt en deltaker på Nyskapingsseminaret i regi av Universitetet i Nordland og Kunnskapsparken Bodø.

Lista er langt fra komplett, men gir i alle fall et lite innblikk av hva som skjer i Mulighetenes hus. En riktig god sommer, vi kommer tilbake med mer!

#detskjeriMediegården