Inge Henning Andersen og Tord Kolstad har gjennom et felleseid selskap kjøpt alle aksjene i Mediegården AS. Duoen tok over gården i januar 2016. De nye eierne presiserer følgende:

«Vi har ingen helt konkrete planer for bygget, annet enn å videreutvikle gården som den er. Konseptet er bra. Det er noe ledig areal og det ønsker vi å fylle.»

Basale vil fortsette å være forvalter for bygget, i kombinasjon med at Runar Knudsen vil følge opp diverse rundt leieforhold og videreutvikling i det daglige.

De nye eierne ser frem til å videreutvikle eiendommen og bli kjent med alle leietakerne.